JOBSEEKERS

Do you want to go onboard?
Check Bullet Icon Receive job offers
Check Bullet Icon Apply to various jobs
Check Bullet Icon Get job updates
 

colored pattern divider
  APPLICANT LOGIN

LOGIN HERE

colored pattern divider
Subscribe to our Newsletter
colored pattern divider
 

EVENTS


ADD EVENT

Bakit Gusto ng mga Pilipino Maging Seaman?

Maraming dahilan ang mga Pilipino kung bakit nais nilang maging seaman. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration (POEA), umaabot sa 400,000 Pilipinong seaman ang nededeploy kada-taon.

Marami sa kanila ay nangingibang bansa upang suportahan ang kanilang mga pamilya at mapagbuti ang kanilang pamumuhay.

Anu-ano pa ba ang mga benepisyo ng pagiging isang seaman?

1. Oportunidad na Makarating sa Iba’t-Ibang Bansa

Marami sa atin ang nangangarap na makarating sa ibang bansa, kaya’t di na nakapagtatakang marami sa ating mga kababayan ang nagbabakasakaling makapagtrabaho bilang seaman. Ang mga seaman ay nabibigyan ng pagkakataong maranasan ang iba’t-ibang lugar, lalo na sa international route vessels.

2. Ang Makukuhang Kasanayan

Ang mga kasanayang makukuha sa pagiging seaman ay maaari mo din magamit sa iba’t-ibang mga industriya, sa barko man o sa lupa. Malawak ang sakop ng mga kasanayang maaaring matutunan sa barko, kaya’t angkop ito sa mga taong gustong hasain ang kanilang kasanayan.

3. Kahalagahan ng Trabaho

Malaking responsibilidad ang nakaatang sa ating mga kababayang marino. Tinitiyak nila ang kaligtasan  ng barko at mga dalang kargamento, ang buhay ng kanilang mga kasamahan, pati na ang pangangalaga sa mga karagatan. Bukod pa dito, malaki ang naiaambag nila, hindi lamang sa kanilang trabaho sa barko, kundi pati na rin sa ekonomiya ng ating bansa tulad ng kanilang kontribusyon sa overseas remittances ng bansa.

4. Pandaigdigang Exposure

Ang isang seaman ay may pagkakataong makapagtrabaho sa libu-libong international shipping companies. Ito ay dahil sa kinikilala ang propesyong ito sa iba’t-ibang bahagi ng mundo. Maliban pa dito, nagbibigay oportunidad ang ganitong trabaho upang matuto ng iba’t ibang kultura at lenggwahe.

Malaki ang mga hamong kinakaharap ng ating mga kababayang seafarer.  Ito ay mahirap at nakakapagod na trabaho. Gayon pa man, maraming Pilipino ang nangangarap magtrabaho sa barko dahil sa tulong nitong naibibigay sa kanilang mga mahal sa buhay at sa ating bansa.

Ikaw ba’y interesado ring maging seaman? Mag sign-up sa SeamanJobsite.com at mag-apply sa libu-libong trabahong pangmarino mula sa daan-daang  lisensyadong ahensya!

comments powered by Disqus