JOBSEEKERS

Do you want to go onboard?
Check Bullet Icon Receive job offers
Check Bullet Icon Apply to various jobs
Check Bullet Icon Get job updates
 

colored pattern divider
  APPLICANT LOGIN

LOGIN HERE

colored pattern divider

Mga Dapat Mong Malaman Bago ang Iyong Seaman Job Interview

Nagsimula ka na bang mag hanap ng trabaho sa SeamanJobsite.com? Huwag kang mag alala kung bago ka pa lang dito, maya’t maya’y makakatanggap ka rin ng mga imbitasyon sa mga job interview. At upang ikaw ay maging matagumpay sa araw ng iyong interview, heto ang aming mga tips.

Bago ang iyong job interviews:

Magensayo para sa iyong magaganap na interview.

a. I-record ang iyong sarili.

Maghanda para sa iyong nalalapit na interview sa pamamagitan ng pagensayo ng iyong mga sagot. Isipin mong mabuti ang mga maaaring itanong sa interview upang makapaghanda ng mga nararapat na tanong. Mas mainam kung i-record mo ang iyong pageensayo para makita ang iyong kilos at istilo ng pananalita habang sumasagot sa interview.

b. Mag praktis kasama ang mga mahal sa buhay.

Maaari ka ring mag ensayo para sa interview sa tulong ng iyong mga kaibigan at pamilya. Maaari kayong mag roleplay o hayaan silang magtanong ng tulad sa job interview upang sanayin ang iyong mga sagot. Maaari mo ring ipanood sa kanila ang ginawa mong bidyo at hingin ang kanilang opinyon tungkol dito.

Ang aktuwal na job interview:

1. Ang iyong unang interview

Kailangan mong sumailalim sa dalawang interview. Ang unang interview ay isasagawa ng ahensyang nangangasiwa sa iyong pag-hire.

Mahalaga na mag-research ka kung saan gaganapin ang interview at siguraduhin na alam mo kung paano magbibiyahe doon at kung gaano katagal ang kinakailangang oras bago makarating doon. Mahalaga na maglaan din ng sapat na oras para sa mga hindi inaasahang sitwasyon tulad ng pagsira ng tren o mabigat na trapiko upang di ka mahuli sa iyong appointment.

2. Ang iyong pangalawang interview

Kung maipasa mo ang iyong unang job interview, magkakaroon ka ng pangalawang interview na isasagawa ng employer na iyong pagtatrabahuhan. Ito ay isang face-to-face interview na gaganapin sa opisina ng ahensya kung saan ka nagkaroon ng iyong unang interview. Mas pinipili ng mga employer ang mga kandidato na hindi kasalukuyang nakadeploy sa dagat.

Bago maganap ang interview, dapat mong i-research ang kumpanya na iyong pagtatrabahuan. Alamin kung sino sila, kung ano ang kanilang hinahanap at kung gaano kalaki ang kumpanya. Pag-aralan rin ang mission at vision ng kumpanya. Magandang ideya din na pag aralan ang bansang kanilang pinagmulan.

Pagkatapos ng job interview:

Hingan ng feedback ang nag interview sa’yo.

Maari mo ring hingin ang opinyon ng mga taong nag interview sa’yo. Makakatulong ang kanilang mga komento at payo upang mas maging mahusay ka pa sa iyong mga darating na job interviews.

Gayunpaman, huwag malungkot kung hindi sila sumagot, dahil hindi ito pinapayagan sa ilang kumpanya. Maaari mong subukan silang kontakin sa email at hingan ang kanilang opinyon tungkol sa iyong performance.

Ngayong alam mo na ang mga ito, magiging ganap ka ng handa para sa iyong seaman job interview. Maging matagumpay sa iyong napiling karera at mag-apply na ngayon sa daan-daang trabahong pandagat dito sa SeamanJobsite.com!
comments powered by Disqus