JOBSEEKERS

Do you want to go onboard?
Check Bullet Icon Receive job offers
Check Bullet Icon Apply to various jobs
Check Bullet Icon Get job updates
 

colored pattern divider
  APPLICANT LOGIN

LOGIN HERE

colored pattern divider

Gabay sa paggawa ng iyong SeamanJobsite profile: 4 tips para sa mabilis na paghahanap ng trabaho

Para sa maraming Filipino, ang Bagong Taon ay panahon ng paghahanap ng trabaho. Kung ikaw ay kasalukuyang naghahanap ng trabaho, o kahit na ikaw ay may trabaho, magandang maglaan ng panahon para i-update ang iyong SeamanJobsite profile. Makakatulong ang iyong SeamanJobsite profile para makilala ka ng mga recruiters na makapagbibigay sa'yo ng trabaho sa ibang bansa. Sundan lamang ang gabay na ito sa pag-uupdate ng iyong SeamanJobsite profile:

1. Kumpletuhin ang iyong SeamanJobsite profile

Ilagay ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa iyong profile upang makuha ang atensyon ng mga recruiter. Kabilang dito ang iyong edukasyon, work experience, availability at contact details. Maaari ka kasing hindi mapili ng recruiters kung ang iyong profile ay hindi kumpleto. Ito ay dahil kailangan nilang tiyakin na ang mga kandidato na kanilang iniimbitahan para sa mga interview ay angkop sa trabaho.

2. Huwag kalimutang banggitin ang iyong mga qualifications

Upang lalong mapansin ang iyong profile, bigyang-diin ang iyong mga dinaluhang seminar, training programs o workshops. Huwag mo ring kalimutang banggitin ang iyong mga skills o mga kasanayang hinahanap ng iyong inaplayang trabaho.

3. Pumili ng dalawang angkop na Job Specializations

Sa paghahanap ng trabaho, mainam na ang iyong pipiliing trabaho ay may kaugnayan sa iyong kasanayan at work experience. Ito ay para masigurado ng recruiters na ikaw ay bagay sa trabahong iyong inaaplayan.

4. Mag-subscribe sa Job Alerts

Ang SeamanJobsite ay nagpapadala ng mga lingguhang job alerts upang ipaalam sa iyo ang mga pinakabagong trabaho batay sa iyong piniling Job Specialization. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa mga job alerts, tiyaking i-update ang iyong profile settings upang makatanggap ka ng mga emails mula sa aming website.
Ano pa ang hinihintay mo? Magsimula na upang maabot ang iyong pinapangarap na trabaho sa ibang bansa! I-update ang SeamanJobsite profile, ngayon na!
comments powered by Disqus