JOBSEEKERS

Do you want to go onboard?
Check Bullet Icon Receive job offers
Check Bullet Icon Apply to various jobs
Check Bullet Icon Get job updates
 

colored pattern divider
  APPLICANT LOGIN

LOGIN HERE

colored pattern divider

Anu-anong mga Benepisyo ang Nag Aabang sa mga Pilipinong Seaman?

Ang Pasko ay panahon para sa pamilya. At para sa maraming mga seaman, ito ay ang pagkakataon nilang umuwi at magkaroon ng quality time para sa kanilang mga mahal sa buhay.

Pero bukod dito, maaari din niyang tignan at samantalahin ang ilang benepisyong pang OFW. Ano ang mga ito?

1. Housing Loan mula sa SSS

Kung ikaw ay miyembro ng SSS at nag-ambag sa huling 36 na buwan, kwalipikado ka upang mapakinabangan ang Direct Housing Loan Facility ng SSS. Sa programang ito, ang isang seaman ay maaaring humiram ng hanggang 2,000,000 piso na pwedeng bayaran hanggang 15 taon, sa kondisyon na ang tirahan ay sa iyo.

2. Tax-free shopping sa Duty Free

Bukod sa 10,000 pisong halaga ng goods na maaaring dalhin ng isang seaman sa bansa na tax-free, maaari ka ring mag shopping ng tax-free sa Duty Free Philippines, kung mimili ka sa loob ng 15 araw pagkatapos ng iyong pagdating at 30 araw sa panahon ng Pasko.

3. Voluntary Savings Program ng Pag-IBIG

Ang isa pang savings program na maaari mong tignan ay ang Pag-IBIG Overseas Program. Sa programang ito, maaari kang makatanggap ng mataas na interest rate sa iyong ipon. Bibigyan ka ng opsyon upang makapagipon mula sa 100 pesos hanggang 1,200 pesos bawa’t buwan. Pagkatapos ng 20 taon, maaari kang makakuha ng higit sa 377,000 pisong ipon, sa ilalim ng 5% na interest rate.

4. Mga libreng kurso sa wika mula sa TESDA

Ang mga seaman, maging ang mga aplikante pa lamang, ay maaaring makakuha ng libreng language course mula sa TESDA. Sa programang ito, matututunan mo ang lahat ng mga pangunahing kaalaman sa wika ng bansang iyong pinagtatrabauhan o pupuntahan at ito ay libre. Ang mga slots para sa programang ito ay limitado lamang, ngunit ang mga seaman at iba pang mga OFW ay binibigyan ng prayoridad para dito.

5. Tulong pang kalusugan, edukasyon, at insurance mula sa OWWA

Ang mga seaman at iba pang mga OFW ay may opsyon na maging miyembro ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) sa murang halaga, at agad na makakuha ng tulong medikal, kabuhayan at panglakbay. Kabilang dito ang 100,000 pisong benepisyong pangkalusugan, mga aralin tungkol sa wika at kultura bago mangibang bayan, libreng gamit ng mga amenities at tulong pang-alalay sa mga mahal sa buhay.

Ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay tiyak na may mga hamon at sa gayon ay binibigyan ng mga espesyal na benepisyo bilang pasasalamat sa mga sakripisyong pinili nilang gawin.  Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa pagtatrabaho bilang seaman, bisitahin ang SeamanJobsite.com.

comments powered by Disqus